Klasa 5-6b

SZKOŁA PODSTWOWA, KL. 5 – JĘZYK ANGIELSKI

TEMAT: Konstrukcja to be going to – ćwiczenia gramatyczne.

TO BE GOING TO:

Konstrukcja TO BE GOING TO służy do:

– opisywania planów z bliskiej przyszłości: I’m going to the shop tomorrow. (Jutro idę do sklepu.)

– wyrażania przewidywań w oparciu o to co widzimy: Look at the clouds, it’s going to rain. (spójrz na te chmury, będzie padało.)

Budowa zdania:

OSOBA + AM/IS/ARE + GOING TO + CZASOWNIK

I am going to buy a T-shirt. (zamierzam kupić sobie koszulkę)

You are going to stay at the hotel. (ty zamierzasz zatrzymać się w hotelu)

She is going to lose. (ona przegra)

Przyjrzyj się tabelce poniżej:

Zadanie 1.

Uzupełnij zdania wstawiając w odpowiedniej formie czasownik Be going to:

Related posts

Skip to content