I BS Ia BS

Terapia Logopedyczna: Szkoła Branżowa Klasa 1a BS, 1BS

Dzisiaj kolejna karta z serii „Wyraz – zdanie – opowiadanie –„sz”-. Głoska „sz” w śródgłosie, czyli w środku, wylosuj i powtórz x3, ułóż zdrobnienie, określ – opisz, ułóż proste zdanie, stwórz własną rymowankę.

Related posts

Leave a Comment

Skip to content