Klasa IV-VI

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze Szkoła podstawowa klasa 4-6 – Matematyka

Własności liczb zamiana liczb rzymskich na arabskie w zakresie 12 i odwrotnie, kwadraty i sześciany liczb

Własności liczb:

Wskazówki:  Cyfry rzymskie    I-1       V-5     X-10

! W zapisie cyfr rzymskich można powtarzać zapis cyfr trzy razy nie więcej  np.III- 3

Jeżeli mniejsza cyfra znajduje się po lewej stronie to odejmujemy ją od Większej np.

IV= 5-2=4   lub IX= 10-1=9

! Jeżeli mniejsza cyfra lub cyfry znajdują się po prawej stronie to dodajemy np.

VIII= 5+1+1+1=8   lub XII= 10+1+1=12  lub XII= 10+1+1=12

! Kwadraty liczb obliczamy  odwołując się do pola kwadratu jako bok razy bok

Np. 32 = 3*3= 9   ,   62  = 6* 6=36

! Sześciany liczb obliczamy odwołując się do objętości sześcianu  np.

23= 2*2*2=27  lub 43= 4*4*4= 64

  • Zamiana liczb rzymskich na arabskie w zakresie 12

https://www.matzoo.pl/klasa4/zamiana-liczb-rzymskich-na-arabskie-w-zakr-12_20_68

  • Kwadraty liczb do 1 do 10

https://www.matzoo.pl/klasa4/kwadrat-liczb-od-1-do-10_20_69

  • Sześciany liczb od 1 do 5

https://www.matzoo.pl/klasa4/szescian-liczb-od-1-do-5_20_71

  • Zamiana liczb arabskich na rzymskie w zakresie 12

https://www.matzoo.pl/klasa4/zamiana-liczb-arabskich-na-rzymskie-w-zakr-12_20_83

Related posts

Leave a Comment

Skip to content