I-III PDP IV-VIII ZET

Zajęcia usprawniające ruchowo – klasa 4-8 ZET, 2 PDP

1.Rozgrzewka po świętach:

2.Dorosły pokazuje ćwiczenie, a dziecko kontynuuje:

• podskok, dwa przysiady …
• dwa pajacyki, przysiad …
• skłon w przód, wyprost, skłon w lewo, wyprost, skłon w prawo wyprost

3.„Zbuduj zamek z klocków”

Dzieci siedzą w siadzie ugiętym, zadaniem dziecka jest zbudowanie za pomocą stóp dowolnego zamku z leżących obok rozrzuconych klocków.

4.W zdrowym ciele zdrowy duch – spróbujmy zrobić to co na obrazku.

Related posts

Leave a Comment

Skip to content