Innowacja pedagogiczna GADU-GADU

„Gadu – gadu z TIK” to tytuł innowacji pedagogicznej opracowanej i wdrożonej w II półroczu bieżącego roku szkolnego. Innowacja ta związana była z realizowanym przez szkołę Rządowym programem rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

Uczestnikami byli uczniowie zespołów edukacyjno – terapeutycznych ze szkoły podstawowej, ale również gimnazjaliści i uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy. Innowacja realizowana była głównie na zajęciach rozwijających komunikowanie, jak również podczas wycieczek, warsztatów, imprez klasowych i szkolnych. Zastosowano podczas zajęć sprzęty pozyskane z projektu „Aktywna tablica” (interaktywny projektor dotykowy, projektor, głośniki) oraz bazę pomocy dydaktycznych (komunikatory: Express ONE, BIGmack, GoTalk 4+, GoTalk 9+) i multimedialne programy edukacyjne, będące na wyposażeniu szkoły.

Niezwykle atrakcyjne były zajęcia edukacyjne, podczas których uczniowie komunikowali się ze sobą za pomocą komunikatora Skype (np. rozmawiali z chorymi koleżankami z Żabińca, śpiewali dla siebie piosenki, grali na instrumentach), z pomocą nauczycieli wysyłali do innych uczniów zdjęcia, filmy, wiadomości pisemne i głosowe w zależności od możliwości uczniów. Dużo radości sprawiło uczniom nagrywanie wiadomości głosowych i krótkich filmów za pomocą aplikacji WhatsApp.

Redagowano także życzenia z zastosowaniem symboli obrazkowych: PCS – ów i piktogramów oraz gestów Makatonu. Innowacja zakończyła się warsztatami pt. „Łąka pełna kwiatów”, w których uczestniczyły wszystkie klasy biorące udział w działaniach innowacyjnych.

SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES
Skip to content