Zespoły samokształceniowe E-NAUCZYCIELE

ZESPÓŁ SAMOKSZTAŁCENIOWY E-NAUCZYCIELE


Dnia 30.01.2018 i 31.01.2018 zostały powołane przez e-kordynatora programu „Aktywna tablica” zespoły samokształceniowe e- nauczyciela nowoczesna szkoła, w skład którego weszli nauczyciele-wychowawcy szkoły podstawowej. Nauczyciele- wychowawcy zostali koordynatorami zespołów nauczycieli i rewalidantów uczących w danych zespołach klasowych realizujących wymagania zgodnie z warunkami programu.

W ramach spotkań zespołu samokształceniowego nauczyciele:
• wymieniali doświadczenia,
• koordynowali dokumentowanie i wykorzystanie przez nauczycieli, rewalidantów tablicy interaktywnej oraz zestawu multimedialnego wraz z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach obowiązkowych, pozalekcyjnych, opiekuńczo-wychowawczych,
• opracowali i realizowali z uczniami z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym innowację pedagogiczną „Gadu- gadu z TIK”,
• uczestniczyli w szkoleniach wewnętrznych m.in.„ Wykorzystanie tablicy interaktywnej w procesach nauczania i uczenia uczniów”, „ Wykorzystanie monitora interaktywnego w procesach nauczania i uczenia się uczniów”, „Wykorzystanie komunikatora Skype w międzyszkolnej sieci współpracy szkół podstawowych”,
• organizowali i przeprowadzali zajęcia otwarte,
• w ramach dobrych praktyk udostępniali scenariusze zajęć, warsztatów z wykorzystaniem technologii informacyjno komunikacyjnej w ramach międzyszkolnej sieci współpracy.

Skip to content