Kluczbork moje miasto – część przyrodnicza

Kluczbork moje miasto – karty pracy,
część przyrodnicza


Na podstawie oglądanej prezentacji multimedialnej
„Malowany ul” odpowiedz na pytania:
1. Wytnij zdania i wklej prawdziwe pod zdjęciem.

Jan Dzierżon był:

pierwszym człowiekiem, który wynalazł miód.

pszczelarzem, księdzem, który badał życie pszczół, udoskonalił budowę ula.

2. Wytnij i wklej odpowiednie określenia przy rysunkach:


Królowa matka

Truteń

Robotnica

Pilnuje ula

Zbiera nektar i pyłek

Gromadzi zapasy

Znosi jaja

Buduje plastry z wosku

Opiekuje się królową

Sprząta ul

Zapładnia królową

Opiekuje się potomstwem

3. Odpowiedz na pytanie:

Dlaczego bez pszczół życie na Ziemi byłoby zagrożone?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Otocz pętlą przedmioty i produkty związane z pszczelarstwem.

Skip to content