MIĘDZYSZKOLNA SIEĆ WSPÓŁPRACY „AKTYWNA TABLICA KLUCZBORK – KĘDZIERZYN KOŹLE”

MIĘDZYSZKOLNA SIEĆ WSPÓŁPRACY
„AKTYWNA TABLICA
KLUCZBORK – KĘDZIERZYN KOŹLE”


Dnia 19 marca 2018 r. została utworzona międzyszkolna sieć współpracy nauczycieli szkół podstawowych stosujących TIK w nauczaniu pod nazwą: „Aktywna tablica Kluczbork- Kędzierzyn Koźle”.

E-koordynatorzy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Kluczborku i Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Kędzierzynie Koźlu nawiązali współpracę. Zostały omówione zasady współdziałania oraz ułożono harmonogram spotkań nauczycieli. Współpraca oraz spotkania odbywała się z wykorzystaniem komunikatora Skype oraz drogą mailową.

Technologia Informacyjno-Komunikacyjna umożliwiła poprzez kontakt wizualny zapoznanie się koordynatorów, nauczycieli oraz uczniów. E-spotkania pozwoliły również na wymianę doświadczeń.

E-spotkania międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli szkół podstawowych stosujących TIK w nauczaniu „Aktywna tablica Kluczbork- Kędzierzyn-Koźle”:

• 25 kwietnia 2018r. – temat spotkania „Fascynujący świat nauki i technologii” w edukacji uczniów szkoły podstawowej

• 27 kwietnia 2018r. – temat spotkania –„Wykorzystanie e-booków, e-podręczników, e-czasopism w procesie edukacyjnym”.

• 11 maja 2018r. – temat spotkania- „Gry dydaktyczne , zadania online na zajęciach matematycznych”.

Skip to content