„Wychowanie do życia w rodzinie” dla klasy VI – scenariusz

KONSPEKT ZAJĘĆ „Wychowanie do życia w
rodzinie” dla klasy VI.


TEMAT ZAJĘĆ:
Dom moich marzeń.

METODY PRACY:
słowna, aktywizujące, oglądowe,

FORMY PRACY:
indywidualna, grupowa,

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
koperty z „ cegiełkami wartości” klej, kartki A-4, rozsypanki zdaniowe, kłębek włóczki, kartki z nazwami zawodów, krzyżówka na tablicy.

CELE OPERACYJNE: UCZEŃ
• Dostrzeże, co jest najważniejsze w domu
• Uświadomi sobie jakie znaczenie ma rodzina dla człowieka
• Zda sobie sprawę, że w przyszłości będzie kreatorem swojego domu
• Dokona własnego wyboru i go uzasadni
• Współpracuje z kolegami podczas pracy grupowej

TOK ZAJĘĆ

I. WPROWADZENIE – Jak się dzisiaj czujesz?
• „ kłębek” – kto otrzyma kłębek włóczki odpowiada na powyższe pytanie
• „ kalambury” – 3 osoby losują kartki z nazwą zawodu ( dyrygent, rolnik, malarz). Zadaniem uczniów jest pokazanie wyrazu używając gestów, mimiki twarzy itp. Osoba, która odgadnie hasło, wpisuje wyraz do krzyżówki na tablicy.

Rozwiązaniem krzyżówki jest temat dzisiejszych zajęć: Dom.

II. CZĘŚĆ GŁÓWNA

1. Rozmowa kierowana nt. Dom moich marzeń. Wyjaśnienie co jest najważniejsze w tworzeniu „domu rodzinnego”, co nam daje dom (rodzina),kto jest odpowiedzialny za atmosferę w domu rodzinnym, jakie są najważniejsze wartości w rodzinie.
2. Prezentacja multimedialna z użyciem projektora pt. „Wartości rodziny”.

3. PRACA ZBIOROWA – układanie zdań z rozsypanek wyrazowych.
DOM MOŻE BYĆ SKROMNY, ALE SZCZĘŚLIWY. MIEJSCE, DO KTÓREGO SIĘ WRACA, BY ZREGENEROWAĆ SIŁY FIZYCZNE I DUCHOWE. DOM – CICHĄ PRZYSTANIĄ.

III. CZĘŚĆ KOŃCOWA (w tle muzyka relaksacyjna)
• Uczniowie otrzymują koperty z „ cegiełkami wartości”
• Wyjaśnienie celu pracy i sposobu jej wykonania
• Indywidualne tworzenie swojego domu marzeń z zastosowaniem „ cegiełek wartości”
• Wywieszenie prac uczniów na tablicy

IV. EWALUACJA
• Naklejamy cenki na tarczę – Czy podobała Wam się dzisiejsza praca na
zajęciach? (każdy uczeń nakleja cenkę bliżej lub dalej od środka tarczy).

POBIERZ SCENARIUSZ ZAJĘĆ


Skip to content