Zajęcia – „Która godzina”

„KTÓRA GODZINA”


Czas trwania – 45 min.

Cele ogólne:
– utrwalanie wiadomości związanych z czasem,
– utrwalenie umiejętności posługiwania się zegarem,
– usprawnianie percepcji wzrokowej,
-poznanie historii zegara.

Cele operacyjne:
– uczeń poprawnie odczytuje pełne godziny 1-12 na zegarze z tarczą,
– uczeń poprawnie ustawia wskazówki zegara na wskazanej godzinie,
– uczeń wie kto to jest zegarmistrz,

Metody:
– pokaz,
– rozmowa,
– praktyczne działanie.

Formy pracy:
– praca zbiorowa jednolita,
– praca indywidualna zróżnicowana.

Środki dydaktyczne:
– zegar ścienny, duży zegar z ruchomymi wskazówkami,
– układanka – zegar z 6 części dla każdego ucznia,
– karty pracy,
– litery magnetyczne: z, e g, a, r,
– dwa obrazki przedstawiające zegar do wyszukiwania różnic dla każdego ucznia,
– klej,
– tablica – monitor.

Przebieg zajęć :

I. Zajęcia wstępne.
1. Czynności organizacyjne, powitanie.
2. Składanie z części obrazka (zegar).

– Uczniowie indywidualnie składają bez wzoru obrazek z 6 części.
– Uczniowie opisują obrazek, odpowiadają na pytania nauczyciela.
– Uczniowie naklejają obrazek na kartę pracy.

3. Zapoznanie z tematem i celem zajęć- ,,Czas, zegar i zegarmistrz”- film edukacyjny.

II. Część główna zajęć.

1.Zegar – uzupełnianie brakujących elementów.
– Uczniowie porównują zegar na obrazku z zegarem ściennym i uzupełniają tarczę zegara na złożonym obrazku brakującymi cyframi i wskazówkami,

2. Ćwiczenie percepcji słuchowej.
– Uczniowie dokonują analizy słuchowej wyrazu zegar na sylaby, głoski, wyodrębniają pierwszą i ostatnia głoskę w wyrazie,

3. Rozsypanka literowa – zegar.
– Wspólne ułożenie wyrazu zegar na tablicy magnetycznej,
– Uczniowie przepisują wyraz na kartę pracy,
– ,,Historia zegara”- oglądanie filmu edukacyjnego.

4. Ćwiczenia z zegarem.
-ćwiczenia na tablicy -www.matzoo.pl,

5. „Wesołe zegary” – indywidualne wyszukiwanie różnic między obrazkami.

6. „Zegar, zegarek” – zabawa ruchowa do piosenki ,,Tik-tak”
– Uczniowie wykonują skłony głowy w bok z wymawianiem słów ‘tik-tak”, skłony tułowia w prawo i w lewo z wymawianiem słów „bim-bam”.

7. Ćwiczenia na kartach pracy – praca indywidualna.
– Uczniowie samodzielnie wykonują zadania znajdujące się na indywidualnych kartach pracy:
– odczytywanie godzin na zegarach,
– dorysowywanie wskazówek na tarczach zegarów,
– odczytywanie i zapisywanie godzin.

III. Zakończenie zajęć.
1. Indywidualne odczytywanie uzupełnionych ćwiczeń na kartach pracy.

2. Podsumowanie i ocena pracy uczniów.

3. Pożegnanie.

Opracowała: mgr Renata Siwek-Wydera

Skip to content