2023/2024

Dzień otwarty w naszej szkole

Gościliśmy dzisiaj w Ośrodku uczniów, którzy w przyszłym roku szkolnym planują rozpocząć naukę w naszej branżowej szkole I stopnia oraz w szkole przysposabiającej do pracy.

Czytaj więcej