Aktywna tablica 2020-2024

#Aktywna Tablica

W ramach realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych „Aktywna Tablica” 21.11.2022r. odbyła się lekcja otwarta. Tematem zajęć praktycznych była procedura sprzątania pokoju hotelowego po zwolnieniu go przez gościa (czynności pracownika służby pięter).

Lekcję przeprowadziła p. Jola Jyż, a udział w zajęciach wzięły p. Aleksandra Kot, p. Beata Rokita – Wronowska wraz ze swoimi klasami oraz dzięki możliwościom nowoczesnej technologii w sposób zdalny p. Angelika Sadowska z uczniami Branżowej Szkoły I stopnia z Prudnika. W czasie lekcji z powodzeniem wykorzystane zostały aplikacje LearningApps oraz Wordwall. Uczniowie wspólnie z prowadzącą wykonywali zadania interaktywne, które stanowią świetną podbudowę do wykorzystania nabytej wiedzy w praktyce. Nauczyciele i uczniowie zgodnie stwierdzili, że możliwości jakie daje TIK mają ogromny wpływ na podniesienie atrakcyjności zajęć.#aktywnatablica#TIK

Related posts

Skip to content