Biblioteka

„Biblioteka szkolna: zachęca, informuje, proponuje …” – 21

Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa 2.0

I – bibliotekarz zachęca:

  W zimowy dzień gorąco zachęcam do czytania! Zajrzyjcie do wpisu nr 11 – tam zawarłam szereg informacji na temat wpływu głośnego czytania na rozwój dziecka. Szczególnie zachęcam rodziców do codziennego
20 minutowego czytania swoim pociechom, a starszej młodzieży do czytania młodszemu rodzeństwu.

II – bibliotekarz informuje:

    Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – jest programem uchwalonym na lata 2021-2025
przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce. Promocja czytelnictwa jest jednym
z priorytetowych celów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ponieważ czytanie wzmacnia nasze kompetencje osobiste oraz zawodowe, wspiera rozwój społeczny i wzmacnia tożsamość narodową.
Ważnym elementem programu jest kontynuacja działań Ministerstwa Edukacji i Nauki, skierowanych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych. – Poprzednia edycja programu realizowanego w latach 2016–2020 pokazała, że dzięki wzbogaceniu księgozbioru o nowości wydawnicze, uczniowie chętniej sięgali po książki z biblioteki szkolnej. Wzrosła też świadomości rodziców w odniesieniu do roli książek w życiu dziecka i korzyści wynikających z czytania. Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Otrzymane dofinansowanie
w ramach Priorytetu 3, kierunek 3.2 przeznaczyliśmy zgodnie z rozporządzeniem na zakup biurka  bibliotekarza jako element wyposażenia biblioteki a przede wszystkim na zakup nowości wydawniczych
i lektur dla uczniów 106 książek! W szkolnej bibliotece wyznaczono regał na nowości zakupione
w programie i oznaczono go odpowiednim opisem. W zakupionych pozycjach książkowych każdy uczeń
– czytelnik znajdzie książkę dostosowaną do swoich zainteresowań i możliwości czytelniczych.

III – bibliotekarz proponuje:

Posłuchajcie jak głośno czyta najmłodszym, aktorka teatru Itakzagramy – Katarzyna Gruszewska.

Related posts

Skip to content