Klasa 1b BSI

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA, KL. 1b BS – JĘZYK ANGIELSKI

Temat: Cycling on the most dangerous road. Praca z tekstem, słownictwo.

Warm up:

Places in the city – Połącz w pary (wordwall.net)

Below – poniżej

Fewer – mniej

Above – ponad

Nearly – blisko

Narrow – wąska

Rainy season – pora deszczowa

Experience – doświadczenie

Fun – zabawa

Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania do niego:

  1. Where is the North Yungas Road?

a. In Himalayas

b. In Tatras

c. In Andes

2. How wide is the road?

a. About 3 metres

b. About 4 metres

c. About 3.5 metres

3. Did Andrew finish the ride?

a. Yes, he did.

b. No, he didn’t

4. Did Marte enjoy the ride?

a. Yes, he did.

b. No, he didn’t.

Powodzenia😊

Related posts

Skip to content