I BS Ia BS

Branżowa szkoła I stopnia – klasa 1 BS, 1a BS – Otoczenie obiektu hotelarskiego

Temat: Oszczędzanie energii elektrycznej w hotelu.

Zapoznaj się z materiałami w podręczniku Technologi prac w obiektach hotelarskich (kolor zielony) str. 46-48 (rozdział 2.2 – działania proekologiczne prowadzone przez hotele) oraz filmami na stronie:

zadanie 1 – Na podstawie wcześniej przeczytanego tekstu zaproponuj 3 sposoby oszczędzania energii w hotelu.

Odpowiedzi zapisz w zeszycie przedmiotowym. Zrób zdjęcie.

Odpowiedzi do zadań wyślij na meila:

Beata Rokita – Wronowska – klasa IBS – smacznyb@wp.pl

Jolanta Jyż – klasa I a BS – jola2343@interia.pl

Related posts

Leave a Comment

Skip to content