Klasa 1a BSI Klasa 1b BSI

Branżowa Szkoła I Stopnia klasa 1a, 1b – Geografia

Temat: Surowce mineralne Polski. Utrwalenie wiadomości.

Zapoznaj się z notatką i filmikiem.

Rudy metali

Bogate złoża miedzi zostały odkryte w latach 50. XX w. Obecnie rudy miedzi są wydobywane w Lublinie, Głogowie, Polkowicach, Rudnej.

Największą kopalnią w Europie i jedną z największych na świecie jest kopalnia głębinowa w Rudnej. W 2016 r. pod względem wydobycia Polska zajmowała 2 miejsce w Europie (po Rosji) i 14 miejsce na świecie. Rudy miedzi bogate są także w inne pierwiastki metaliczne, m. in. srebro, złoto i ołów. Miedź jest jednym z trzech najbardziej wykorzystywanych w gospodarce metali na świecie po żelazie i aluminium.

Surowce chemiczne

Siarka występuje w północnej części Zapadliska Przedkarpackiego w rejonie Lubaczowa (złoże Basznia) oraz w rejonie Tarnobrzega (złoża Osiek, Baranów, Machów). Eksploatacja złóż była prowadzona intensywnie w latach 80. XX w. W chwili obecnej Kopalnia Siarki Osiek produkuje siarkę płynną i siarkę granulowaną.

Sól kamienna w dużych złożach występuje w rejonie kujawskim w postaci wysadów solnych (Kłodawa, Góra, Mogilno) oraz w rejonie pomorskim w postaci pokładów.

Surowce skalne

Surowce skalne są wykorzystywane w budownictwie i drogownictwie. Występują w całej Polsce. Największe zróżnicowanie litych surowców skalnych jest w Polsce południowo – zachodniej, np. marmury wydobywane są wyłącznie w Sudetach, przede wszystkim w Masywie Śnieżnika, granity występują na Przedgórzu Sudeckim i są eksploatowane w kopalniach w Strzegomie i Strzelinie.

Skały okruchowe i ilaste (piaskowce, zlepieńce, żwiry, gliny, iły) są wydobywane w dużych ilościach w Sudetach i Karpatach.

Zadanie:

– Zapisz nazwy surowców.

Related posts

Skip to content