Klasa 1a BSI Klasa 1b BSI

Branżowa Szkoła I Stopnia klasa 1a, 1b – Geografia

Temat: Klimat Polski.

Zapoznaj się z notatką i filmikiem.

Biorąc pod uwagę położenie geograficzne i oddziaływanie czynników przyrodniczych każde miejsce na powierzchni Ziemi ma specyficzne warunki klimatyczne. Klimat jest ustalany na podstawie długoletnich obserwacji stanów pogodowych, na jego zróżnicowanie wpływają tzw. czynniki klimatotwórcze oraz obieg ciepła w atmosferze.

Czynniki geograficzne kształtujące klimat Polski:

 • położenie w umiarkowanych szerokościach geograficznych;
 • odległość od Morza Bałtyckiego oraz Atlantyku;
 • ukształtowanie powierzchni – równoleżnikowy układ6 pasów rzeźby terenu;
 • wysokość nad poziomem morza;
 • szata roślinna;
 • masy powietrza o różnych właściwościach przemieszczające się znad Atlantyku, kontynentu azjatyckiego, obszaru arktycznego oraz basenu Morza Śródziemnego;

Najbardziej adekwatną cechą dla określenia klimatu Polski jest przejściowość klimatu, uwarunkowana ścieraniem się mas powietrza o różnych cechach z kilku ośrodków barycznych. W kształtowaniu się temperatury powietrza widać wyraźnie wpływy oceaniczne i kontynentalne. 

Rozkład średniej miesięcznej temperatury powietrza w styczniu na podstawie mapy:

 • występuje znaczna różnica temperatury powietrza między wschodnimi i zachodnimi regionami Polski;
 • na wschodzie zimy są chłodniejsze niż na zachodzie – jest to wynikiem wpływu kontynentalizmu klimatu;
 • na zachodzie kraju zimy są cieplejsze niż na wschodzie – jest to wynikiem wpływu mas powietrza znad Oceanu Atlantyckiego;
 • notuje się wyraźnie niższą temperaturę powietrza na obszarach górskich;
 • na wybrzeżu jest notowana wyższa temperatura powietrza niż na obszarach leżących w głębi lądu – jest to spowodowane łagodzącym wpływem Bałtyku.

Related posts

Skip to content