Klasa 1a BSI Klasa 1b BSI

Branżowa Szkoła I Stopnia klasa 1a, 1b – Podstawy przedsiębiorczości

Temat: Lekcja powtórzeniowa i sprawdzenie wiadomości z działu Przedsiębiorstwo.

Przepisz notatkę do zeszytu, ćwiczenia (jeśli są zadane do oceny) możesz przesłać mailem: jolantyna357@wp.pl

1.Podkreśl 3 sposoby motywowania pracowników do lepszej i wydajniejszej pracy, które powinien stosować lider. 

audyt wewnętrzny, audyt zewnętrzny, dbałość o atmosferę w miejscu pracy, kontrola bezpośrednia przełożonego, osobiste zaangażowanie kierownika w pracę wykonywaną przez pracowników, podwyżka, praca na akord, 

premia, publiczna krytyka za niską wydajność, straszenie utratą pracy, wizyty kierownictwa w domu pracownika 

2.Uszereguj rozdziały biznesplanu w odpowiedniej kolejności. 

A.        Analiza rynku i plan marketingowy. 

B.         Analiza strategiczna. 

C.         Ogólna charakterystyka firmy. 

D.        Plan finansowy działalności. 

E.         Plan techniczny. 

F.         Podsumowanie; analiza szans i ryzyka. 

G.        Streszczenie. 

H.        Struktura organizacyjna i plan zatrudnienia. 

Na zakończenie w ramach utrwalenia spotkaj się znów z królem i wynalazcą:


Korupcja:  

Szara strefa: 

Lobbing:

Related posts

Skip to content