Klasa 1a BSI Klasa 1b BSI

Branżowa Szkoła I stopnia klasa 1a, 1b – Podstawy przedsiębiorczości

Temat: Rynek pracy.

1.Praca, to świadome działanie człowieka podejmowane w celu zaspokojenia swoich potrzeb. Dzięki pracy zaspokajamy nie tylko swoje potrzeby materialne, kształtujemy też własną osobowość oraz wzbogacamy wewnętrznie przez kontakty z innymi ludźmi.

2.Na rynku pracy spotykają się osoby oferujące pracę i osoby jej poszukujące.

3.Podmioty na rynku pracy
a.Pracodawcy (reprezentujący popyt)- dysponujący wolnymi miejscami pracy;
b.Pracownicy (pracobiorcy, reprezentujący podaż) – oferujący swoją wiedzę i umiejętności.

4.Popyt na pracę i podaż pracy

Ceną pracy jest płaca (wynagrodzenie)

5.Wielkość podaży pracy w gospodarce zależy od liczby osób aktywnych zawodowo (osoby zatrudnione +bezrobotni w wieku produkcyjnym)

6.Przyczyny nierównowagi na rynku pracy:
a. różnice strukturalne ( bezrobocie w danej grupie zawodowej)
b. sytuacja gospodarcza (stan koniunktury gospodarczej)
c. sezonowość ofert pracy
d. zwolnienia grupowe

Related posts

Leave a Comment

Skip to content