Klasa 1a BSI Klasa 1b BSI

Branżowa Szkoła I Stopnia klasa 1a, 1b – Zajęcia praktyczne

Temat: Właściwe oznakowanie dróg ewakuacyjnych

Właściwe oznakowanie dróg ewakuacyjnych jest bardzo ważne ponieważ wspomaga akcję ewakuacyjną i ułatwia znalezienie wyjścia.Dzięki dobremu oznakowaniu ewentualna akcja ratunkowa odbywać się będzie w zdecydowanie krótszym czasie.W czasie pożaru właściwe oznakowanie wyjścia bezpieczeństwa wspomaga działania osoby odpowiedzialnej za ewakuację.Nie tylko osoby ewakuujące z tych oznakowań korzystają ale także osoby ewakuowane mogą podążać za znakami wiedząc, że prowadzą do wyjścia.Znaki ewakuacyjne zawsze są koloru zielonego.

Temat: Ewakuacja gości oraz mienia hotelu w czasie pożaru.

Po podjęciu decyzji o ewakuacji gości z zakładu hotelarskiego należy:

  1. Jak najszybciej poinformować wszystkich znajdujących się w budynku o zaistniałej sytuacji. Do powiadomienia należy wykorzystać wszelkie środki łączności znajdujące się w obiekcie.
  2. wyznaczyć osoby odpowiedzialne za ewakuację poszczególnych grup ludzi bądź kondygnacji zakładu. Należy również ustalić kolejność ewakuacji mienia
  3. Najpierw ewakuować osoby, które znajdują się w pomieszczeniach, powstał pożar lub znajdujące się na drodze rozprzestrzeniania się pożaru. W pierwszej kolejności ewakuować należy osoby, które mają problem z poruszaniem się a następnie osoby sprawne ruchowo. na zadymionych drogach ewakuowanych poruszać się należy jak najbliżej podłogi i przy ścianie wzdłuż znaków kierujących do wyjścia ewakuacyjnego.
  4. w przypadku blokady dróg ewakuacyjnych należy jak najszybciej dostępnymi środkami powiadomić kierownika akcji ratunkowej o zaistniałej sytuacji. Ludzi odciętych od wyjścia ewakuacyjnego a znajdujących się w strefie zagrożenia należy zebrać w jakimś pomieszczeniu jak najdalej od pożaru i w miarę możliwości ewakuować ich przez otwory okienne za pomocą specjalistycznego sprzętu jednostek straży pożarnej
  5. ewakuować mienie, ale nie kosztem gości czy personelu. ewakuację mienia należy rozpocząć od najcenniejszych przedmiotów czy najważniejszych dokumentów. należy wykorzystać wszystkie sprawne osoby do demontażu czy wynoszenia mienia
  6. po zakończonej ewakuacji należy sprawdzić czy wszystkie osoby opuściły budynek. w razie podejrzenia że ktoś został należy natychmiast zgłosić ten fakt jednostkom ratowniczym i przeprowadzić ponownie sprawdzanie pomieszczeń
  7. w przypadku przybycia jednostek ratunkowych w czasie ewakuacji, osoba kierująca ewakuacją przekazuje dowodzenie i niezbędne informacje dotyczące przebiegu ewakuacji

Zadanie dla Was. Czerwone ćwiczenia str.76 ćw. 7

Po wykonaniu zadania w ćwiczeniach wykonaj zadanie interaktywne

Wykonane zadania wyślij do nauczyciela na @ lub Messenger

jolanta.jyz@interia.pl

beatarokitawronowska@wp.pl

Related posts

Skip to content