Klasa 1a BSI Klasa 1b BSI

Branżowa Szkoła I Stopnia klasa 1a, 1b – Zajęcia praktyczne

Temat: Zagrożenia dla zdrowia i życia podczas wykonywania zadań zawodowych na stanowiskach pracy w dziale służby pięter.

Zapoznaj się z poniższym materiałem. Tematy szczegółowo omówimy w czasie zajęć i wspólnie wykonamy notatki.

Zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników działu służby pięter, które mogą wystąpić podczas wykonywania obowiązków dzieli się na: fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne.

Do obowiązków wyznaczonego pracownika należy sprzątanie pomieszczeń, podłóg, mebli, okien, urządzeń sanitarnych i elektrycznych. Osoba sprzątająca narażona jest na kontakt z nieczystościami i zarazkami, które musi usunąć  w celu przygotowania pomieszczenia do zamieszkania przez gości. Pracownicy służb na co dzień posługują się różnymi środkami czystości i detergentami. Do najpopularniejszych środków czystości zaliczamy: mydła, pasty, proszki i środki czyszcząco – dezynfekujące. pracownicy służby pięter mają też codzienną styczność elektrycznymi urządzeniami służącymi do utrzymania czystości ( odkurzacz, froterka itp).

zagrożenia występujące przy czynnościach porządkowych:

– uczulenia i zakażenia skóry

– porażenie prądem elektrycznym

– skaleczenia szkłem

Ponadto do innych zagrożeń zaliczyć można

 1. uderzenie o wystający przedmioty
 2. Poślizgnięcie na mokrej posadzce
 3. upadek z wysokości

czerwony podręcznik str.146-147

Zadanie 1. Wymień i opisz rodzaje zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników działu służby pięter.

Temat: BHP obowiązujące podczas mycia okien.

 1. Mycie okien jest czynnością niezbędną dla prawidłowego utrzymania czystości w każdym obiekcie noclegowym. praca ta nie należy do bezpiecznych, dlatego podlega obowiązującym przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. do samodzielnej pracy związanej z myciem okien od strony pomieszczeń w budynkach piętrowych pracownik może przystąpić tylko wtedy, gdy ma ukończone 18 lat i ma ważne badania okresowe potwierdzone przez specjalistę z dziedziny medycyny pracy.
 3. pracownik myjący okna w budynkach piętrowych od strony pomieszczeń powinien być: wypoczęty, trzeźwy, właściwie ubrany ( odpowiedni kombinezon, rękawice gumowa, nakrycie głowy, okulary ochronne, odpowiednie obuwie z antypoślizgową podeszwą)
 4. przed rozpoczęciem pracy każdy pracownik powinien być przeszkolony przez swojego zwierzchnika oraz przygotować odpowiednie pomoce i narzędzia niezbędne do pracy (detergenty do mycia szyb oraz ram, ścierki, gąbki, drabiny itp)
 5. pracownik myjący okna powinien stosować szelki bezpieczeństwa, które zabezpieczają przed wypadnięciem na zewnątrz oraz atestowane i przystosowano do tego typu pracy drabinę. Okien nie powinno się myć:
 6. podczas silnych wiatrów
 7. podczas burzy
 8. wy czasie zauważenia innych zagrożeń
 9. żadna osoba podczas mycia okien nie może palić tytoniu
 10. nie można myć okien  podczas złego samopoczucia
 11. do rozkręcenia stolarki okiennej używać należy tylko sprawnych i nieuszkodzonych narzędzi
 12. Po skończeniu mycia okien w pomieszczeniu należy pozamykać wszystkie okna i opuścić pomieszczenie.

Zadanie: w zeszycie napisz zasady bhp podczas mycia okien a następnie wykonaj ćw. Interaktywne.

Wyniki zadań oraz notatki wyślij do nauczyciela na @ lub Messenger

jolanta.jyz@interia.plbeatarokitawronowska@wp.pl

Related posts

Skip to content