Klasa 1a BSI

Branżowa szkoła I stopnia klasa 1a BS – Język angielski

Topic: Is she his wife or his sister? Family members  – vocabulary. Possessive ‘s-ćwiczenia w mówieniu.

grandmother- mama
grandfather- tata
mother- mama
father- tata
aunt- ciocia
uncle- wujek
sister- siostra
brother- brat
cousin- kuzyn
wife- żona
daughter- córka
son= syn
niece- siostrzenica/ bratanica
nephew- bratanek/ siostrzeniec

parents- rodzice
children- dzieci
grandparents- dziadkowie

Possessive case- formę dzierżawczą rzeczowników używamy:
– mówiąc o czyjejś własności, np. This is Tara’s book. (To jest Tary książka.),
– do określania relacji między ludźmi, np. Jo is Ann’s mum. (Jo jest Anny mamą.)

Jeśli coś należy do więcej niż jednej osoby, używamy następujących form:
– gdy posiadających opisuje rzeczownik w l.mn. zakończony na –s, na końcu rzeczownika stawiamy tylko apostrof (),np.
the boys’ football- chłopców piłka, the girls’ sunglasses- dziewczyn okulary słoneczne

– gdy posiadających opisuje rzeczownik w l.mn. niezakończony na –s, dodajemy ‘s
the children’s dogs- psy dzieci, the women’s bies- rowery kobiet

– gdy posiadający są wymienieni kolejno, ‘s dodajemy tylko do ostatniego imienia.
Holly and Marcus’s parents.(Rodzice Holly i Markusa.)

Mówiąc o przedmiotach formę dzierżawczą tworzymy za pomocą wyrażenia of the
the colour of the car- kolor samochodu ( nieprawidłowa forma: the car’s colour)

Zadanie 1 Zaznacz pętlą poprawną formę dzierżawczą

Zadanie 2 Spójrz na obrazki i udziel krótkiej odpowiedzi.


 Whose– jest formą dzierżawczą, tłumaczoną jako należący do kogoś (czegoś),np.
Whose car is this? (Czyj to samochód?)
Who’s- jest skróconą formą od who is (kto to)
Who’s going to help me with this? (Kto mi w tym pomoże?)

Zadanie 3 Uzupełnij zdania Whose lub Who’s

Zadania proszę przesyłać na adres d.gawronska4@wp.pl

Related posts

Leave a Comment

Skip to content