Ia BS

Branżowa szkoła I stopnia klasa 1a BS – Matematyka

Temat: Kąty w kole – rodzaje kątów, zależność między miarami kątów opartych na tym samym łuku.

  1. Zapisz do zeszytu temat i datę
  2. Zrób notatkę w zeszycie na podstawie poniższego tekstu – wymień rodzaje kątów i narysuj je.
  3. Zapisz zależność między miarami kątów opartych na tym samym łuku.
  4. Wykonaj zadanie 1 oraz 2

Related posts

Leave a Comment

Skip to content