Klasa 1a BSI

Branżowa szkoła I stopnia klasa 1a – Język angielski

Topic: Chelsea Girls. Past simple (czas przeszły prosty) dla czasowników regularnych- wprowadzenie.

Czas past simple, to czas przeszły dokonany. Opisuje wydarzenia, które dokonały się w przeszłości.

Budowa zdań

– Zdania twierdzące tworzymy poprzez dodanie do czasownika końcówki -ed lub -d

start → started

kill → killed

jump → jumped

agree → agreed

like → liked

escape → escaped

Jeśli wyraz zakończony jest spółgłoską +y, to y zamieniamy na „i” i wtedy dopiero dodajemy końcówkę – ed:

try → tried

carry → carried

She visitedher aunt two years ago. (Ona odwiedziłaswoją ciocię dwa lata temu.)

– Zdania pytające tworzymy za pomocą operatora „did” oraz czasownika w formie podstawowej (bez końcówki -ed)

Did you work yesterday? (Czy pracowałaś wczoraj?)

– Zdania przeczące tworzymy za pomocą operatora did + not (didn’t) oraz czasownika w formie podstawowej

I didn’t study last week.(Nie uczyłam się w zeszłym tygodniu.)

Określniki czasu: yesterday (wczoraj), lastweek/month/year…(w zeszłym tygodniu/miesiącu/roku…),
a week / twoweek ago.. (tydzień/ dwa tygodnie temu..), in February…(w lutym…), in 2020.. (w 2020..)

Zadanie 1. Przekształć podane zdania na czas past simple.

Related posts

Leave a Comment

Skip to content