Klasa 1a BSI

Branżowa Szkoła I Stopnia klasa 1a – Język angielski

Topic: Prctical English: At a restaurant- zamawianie posiłków w restauracji. Ćwiczenia w słuchaniu, odgrywanie krótkich dialogów.

Zadanie 1. Obejrzyj nagranie i napisz czy poniższe zdania są prawdziwe (T) czy fałszywe (F)

  1. Jenny and Rob worked last night.            T/F
  2. Jenny wants to read Rob’s article.           T/F
  3. It’s Eddies birthday today.                         T/F
  4. Rob and Daniel invite Jenny to dinner.   T/F
  5. Jenny says yes to Rob.                                T/F

Zadanie2. Watch the video. What do they order? Obejrzyj film, odpowiedz co zamawiają Jenny i Daniel.

Daniel:

A. Spaghetti and wine

B. The soup and the mushroom ravioli

C. The mozzarella salad and the chicken.

Jenny:

A. The mozzarella salad

B. A chicken soup

C. The soup and the mushroom ravioli.

Watch again and complete the missing words: Obejrzyj nagranie jeszcze raz i uzupełnij dialog poniższymi słowami:

WAY

STILL

ORDER

RESERVATION

LIKE

Zadanie 3.Obejrzyj nagranie i odpowiedz na pytania:

1.How does Jenny normally celebrate her birthday?

A. Has a party at home              B. Goes out for a dinner with friends

2.What do they order?

A. A dessert                                  B. A coffee

3.What does Daniel say to Jenny after the meal?

A. She’s got beautiful eyes.       B. She’s got beautiful hair.

4.Does Barbara give Jenny

A. bad news                  B.  good news

Related posts

Skip to content