Klasa 1b BSI

Branżowa Szkoła I Stopnia klasa 1b – Prace pomocnicze w otoczeniu obiektu hotelarskiego

Temat: Higiena podczas stosowania środków ochrony roślin.

Zapoznaj się z materiałami:

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy to podstawa przy pracy ze środkami ochrony roślin. Wszystkie pestycydy a szczególnie insektycydy są związkami szkodliwymi lub trującymi dla ludzi i zwierząt stałocieplnych. Truciznami nazywamy te związki, które po wprowadzeniu do organizmu w małych dawkach, powodują zaburzenia jego funkcji życiowych lub śmierć. Szkodliwe efekty wyraża się toksycznością ostrą, podostrą lub przewlekłą, wskazuje to przekroczenie granic tolerowanych przez dany organizm.

Drogi wchłaniania środków ochrony roślin do organizmu człowieka:

Doustna – występuje w przypadku wypicia lub zjedzenia pestycydu.
Skóra – mamy z nią do czynienia gdy preparat zostanie umieszczony na skórze, bardzo często z tym przypadkiem mamy do czynienia przy przenoszeniu preparatów i przygotowaniu cieczy roboczej.
Oddechowa – występuje przy przedostaniu się preparatu do dróg oddechowych. Najczęściej mamy do czynienia przy przygotowaniu cieczy roboczej lub przy opryskiwaniu.
Śluzówki – przez błony śluzowe dostają się środki ochrony roślin, w postaci cieczy roboczej par i aerozoli. Często mamy do czynienia z dostaniem się środków do oczu.

wykonaj notatkę do zeszytu przedmiotowego

w razie pytań jestem do Waszej dyspozycji –
beatarokitawronowska@wp.pl  – kl. 1b BSI

Related posts

Skip to content