Klasa 2 BSI Klasa 2a BSI

Branżowa Szkoła I Stopnia klasa 2, 2a – Zajęcia praktyczne

Temat: Zasady bezpieczeństwa przy obsłudze kosiarki spalinowej oraz przy obsłudze spalinowej wykaszarki do trawy.

Zapoznajcie się z poniższymi zasadami dotyczącymi bezpiecznego korzystania ze sprzętu takiego jak kosiarka i wykaszarka. Tematy szczegółowo omówimy w czasie zajęć.

1.Do samodzielnej obsługi kosiarki może przystąpić pracownik, który uzyskał zezwolenie na pracę przy nim od bezpośredniego przełożonego. Kosiarki nie może obsługiwać osoba zażywająca leki opóźniające reakcję. Do pracy przy kosiarce dopuszczony jest pracownik pełnoletni który:

a) został przeszkolony;

b) wykazuje się dobrym stanem zdrowia, potwierdzonym zaświadczeniem lekarskim lekarza medycyny pracy;

c) jest wypoczęty oraz trzeźwy.

2.Przed rozpoczęciem pracy każdy pracownik powinien:

a) zapoznać się ze stanowiskową instrukcją bhp;

b) ubrać się w odzież roboczą i ochronną (odzież bez luźno zwisających elementów, rękawice ochronne, obuwie z podeszwą antypoślizgową);

c) zdjąć z rąk wszelką biżuterię;

d) sprawdzić stan techniczny kosiarki

Instrukcja bezpiecznej pracy przy obsłudze kosiarki spalinowej.

1) Przed uruchomieniem kosiarki dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.

2) Dokonać prawidłowego montażu kosiarki – zgodnie z instrukcją.

3) Zatankować zbiornik paliwa benzyną bezołowiową, a zbiornik oleju olejem silnikowym. Olej wymieniamy po pierwszych 5 godz. pracy, a następne wymiany co 25 godz. lub co sezon.

4) Olej wymieniamy odkręcając korek spustu oleju lub po zdjęciu filtra powietrza przez wlew oleju (zależnie od rodzaju silnika).

5) Ustawić wysokość koszenia wg potrzeb.

6) Przed przystąpieniem do koszenia sprawdzić trawnik czy nie znajdują się tamkamienie lub wystające korzenie itp., gdyż obecność takich przedmiotów grozi bardzo poważnym uszkodzeniem kosiarki.

7) Nie wolno kosić trawy na zbyt dużych pochyłościach (max do 20o), gdyż grozi to zatarciem silnika.

8) Nie powinno się kosić mokrej trawy.

9) Uruchomienie silnika:

a) sprawdzić poziom oleju (każdorazowo),

b) podpompować paliwo pompką paliwa (jeżeli występuje),

c) przestawić manetkę gazu w położenie „START”,

d) nacisnąć dźwignię hamulca,

e) chwycić uchwyt linki rozrusznika, „skasować luz” rozrusznika i energicznie pociągnąć kilka razy, aż silnik odpali,

f) manetkę gazu przesunąć w położenie praca lub „zajączek”.

10)W celu wyczyszczenia kosiarki od spodu, wymiany oleju, ostrzenia lub wymiany noża przechylamy kosiarkę „na uchwyt”, aby świeca nie została zalana olejem.

11)Nie wolno przechylać kosiarki na boki, tj. na filtr i tłumik oraz do przodu na świecę.

12)Dbać oto, aby nóż był zawsze ostry, a po ostrzeniu wyważony i prawidłowo zamocowany.

13)Nie wolno dokonywać żadnych zmian konstrukcyjnych, regulacji i napraw z wyjątkiem czyszczenia lub wymiany świecy, czyszczenia lub wymiany filtra powietrza oraz wymiany oleju.

1.Po zakończeniu pracy:

 a. wyłączyć kosiarkę,

b. dokładnie oczyścić urządzenie,

c. oczyścić używane ochrony osobiste i odłożyć je na stałe miejsce ich przechowywania,

d. przekazać informacje o stanie zaawansowania wykonywanych prac swojemu bezpośredniemu przełożonemu.    

Zadanie dla Was: Przygotujcie czerwony podręcznik, zapoznajcie się z instrukcją bhp dotyczącą obsługi wykaszarki spalinowej która znajduje się na str. 140 – 142 i w zeszycie przedmiotowym zróbcie notatkę, która będzie zawierała informacje dotyczące zasad bezpiecznego stosowania wykaszarki.

Related posts

Skip to content