III BS

Branżowa szkoła I stopnia klasa 3 – Język polski

TEMAT: Komputer – szansa czy zagrożenie dla  człowieka?

Technologia opanowała nasz świat i rządzi wieloma obszarami naszego życia.
Przeczytaj fragment wywiadu z pisarzem science fiction Stanisławem Lemem zamieszczony w e-podręczniku, przemyśl zagadnienie i odpowiedz pisemnie na pytanie zawarte w temacie dzisiejszej lekcji.

https://epodreczniki.pl/a/pisarz-i-komputer/DYkL11kbt

Related posts

Leave a Comment

Skip to content