2022/2023

Konkurs polonistyczno-matematyczny: „Lajkujemy wiedzę”

W trakcie konkursu uczniowie zmagali się z zadaniami z zakresu języka polskiego i matematyki, które były opracowane na wzór zadań egzaminacyjnych; zajęcia miały charakter ćwiczeń praktycznych. Ćwiczenia i zadania miały różny stopień trudności, poprzedzone były krótką i jasną instrukcją.

Celem konkursu była korelacja wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz matematyki, rozwijanie kompetencji kluczowych objętych podstawą programową w zakresie czytania i pisania, sprawnym wykorzystaniu narzędzi matematycznych w życiu codziennym, a także kształcenia myślenia matematycznego poprzez argumentowanie i uzasadnianie.

Być może doświadczenia, które uczniowie zdobyli podczas tych zajęć przyczynią się do uzyskania lepszych wyników egzaminu ósmoklasisty.

Organizatorkami konkursu były panie: Aneta Miziniak-Bryś i Maria Boroń.

Related posts

Skip to content