I-III PDP

Rewalidacja PDP 1b

Rozwijanie zdolności komunikacyjnych i językowych, obejrzenie filmów edukacyjnych.

Jak bezpiecznie korzystać z urządzeń elektrycznych? Poproś osobę dorosłą o przeczytanie pytań, odpowiedz na pytania.
Obejrzyj prezentację odpowiedz na pytania

  • Czy można wkładać do gniazdka , do obudowy drobne przedmioty?

(Nie, gdyż grozi to porażeniem prądem)

  • Co należy zrobić po zakończeniu pracy z urządzeniem elektrycznym?

(Wyciągnąć wtyczkę tak by drugą ręką przytrzymać gniazdko)

  • Czy można używać urządzeń  elektrycznych w pobliżu wody, wanny, zlewozmywaka, umywalki?

Nie, gdyż woda przewodzi prąd i może doprowadzić nas do porażenia prądem, co skutkuje kalectwem lub śmiercią

  • Jakie powinniśmy mieć ręce przy wyjmowaniu wtyczki lub użyciu urządzeń elektrycznych?

(Suche, woda przewodzi prąd)

  • Czy można się bawić w okolicy stacji  transformatorowej, urządzeń i słupów energetycznych?

(Nie, gdyż grozi nam porażenie prądem, kalectwem lub śmiercią)

„Co zrobić w przypadku wystąpienia pożaru w domu?” film instruktażowy

Obejrzyj film,  opowiedz  jak należy zachować się w trakcie pożaru w domu.

Related posts

Leave a Comment

Skip to content