2023/2024

#Szkoła Pamięta na lekcjach religii

W ramach akcji MEiN #SzkołaPamięta na lekcjach religii odbywały się warsztaty pod hasłem PAMIĘTAMY I MODLIMY SIĘ.

Uczniowie wspominali zmarłych przodków, którzy swoim życiem ukształtowali nas i naszą rzeczywistość, wnieśli wiele dobra. Następnie tworzyli klasowe ‚zalecki’, taki plakat pamięci, na który wpisywali te osoby. Warsztaty kończyły się wspólną modlitwą za zmarłych przodków.#szkolapamieta

Related posts

Skip to content