Klasa 6a-7-8

SZKOŁA PODSTAWOWA, KL. 6A, 6B – JĘZYK ANGIESLKI

Temat: Czas Future Simple, konstrukcja be going to, czas Present Continuous – wyrażanie czynności przyszłych: ćwiczenia gramatyczne.

Czas Future Simple jest to czas przyszły prosty. Używamy go gdy mówimy o:

– spontanicznych decyzjach: It’s cold. I will close the window. (Jest zimno – zamknę okno.)

– naszych przewidywaniach opartych o nasze przekonania, wierzenia lub wyobrażenia : I think we will stay at home for a long time. (Myślę, że spędzimy teraz dużo czasu w domu)

– obietnicach, ostrzeżeniach, nadziejach i propozycjach: It will be ok. (Jeszcze będzie dobrze).

Zadanie 1 – wstaw WILL / WON’T

Konstrukcja TO BE GOING TO służy do:

– opisywania planów z bliskiej przyszłości: I’m going to the shop tomorrow. (Jutro idę do sklepu.)

– wyrażania przewidywań w oparciu o to co widzimy: Look at the clouds, it’s going to rain. (spójrz na te chmury, będzie padało.)

Zadanie 2: wstaw czasownik w odpowiedniej formie używając konstrukcji AM/IS/ARE GOING TO…

I – am

You – are

He/she/it – is

We – are

You – are

They – are

Related posts

Leave a Comment

Skip to content