Klasa 6a-7-8

SZKOŁA PODSTAWOWA, KL. 7 – JĘZYK ANGIELSKI

TEMAT: The Great Coral Reefs – praca z tekstem. Ćwiczenia w słuchaniu, czytaniu i mówieniu.

Przepisz słówka do zeszytu i zapoznaj się z nimi:

Substance – substancja

Shallow – mielizna, płytki

Temperature – temperatura

Algae – algi

Infect – zarazić się

Globally – globalnie

Posłuchaj nagrania i uzupełnij luki właściwymi słówkami:

 1. A. stone              B. by       C. water
 2. A. varieties         B. types               C. more
 3. A. and                  B. or                     C. so
 4. A. is                      B. am                   C. are
 5. A. since               B. ago                  C. then
 6. A. to                     B. what                C. from
 7. A. more               B. less                  C. much
 8. A. here                B. there               C. now
 9. A. do                    B. does                C. makes
 10. A. second            B. two                  C. next
 11. A. what               B. which              C. there
 12. A. it                      B. to                     C. we
 13. A. make               B. do                    C. take
 14. A. less                  B. many               C. too
 15. A. not                  B. but                   C. and

Powodzenia😊

Related posts

Skip to content