Klasa 6a-7-8

SZKOŁA PODSTAWOWA, KL. 7 – JĘZYK ANGIELSKI

TEMAT: Progress Check 5 – powtórzenie i utrwalenie materiału z modułu 5.

WARM UP:

Environment – Sortowanie według grup (wordwall.net)

Zadanie 1

Uzupełnij zdania wyrazami poniżej:

PARTICIPATION (uczestnictwo)                MONITOR (monitorować)             INSTSAL (instalować)               CONSERVE (pod ochroną)            LAYOUT (układ )             VOLUNTEER (wolontariusz)               GENERATE (tworzyć, generować)

Zadanie 2.

Wybierz poprawną odpowiedź:

Related posts

Skip to content