Klasa 1-3

Szkoła Podstawowa klasa 3

1.Krajobrazy Polski – utrwalanie wiadomości.

Obejrzyj film.

Odczytaj informacje na temat krajobrazów nizinnego i górskiego. Wskaż opisy pasujące do poszczególnych krajobrazów(str. 40). Wykonaj polecenia umieszczone pod mapą Polski(str.41).

https://epublikacje.mac.pl/P/P_OJ2/otoja_mat_przyr_kl2_cz2/mobile/index.html#p=42

2.Wykonaj ćwiczenie 1.

3.Praca plastyczna –po wysłuchaniu piosenki, wykonaj dowolną techniką wybrany krajobraz ( farbami, kredkami, plasteliną……)

Related posts

Skip to content