Klasa 1-3

Szkoła podstawowa klasa 3

Temat dnia: Szanuję siebie.

1.Jaki jestem, jaka jestem? – ćwiczenia w mówieniu-dokończ zdania

Nazywam się…
Lubię…
Nie lubię, gdy…
Moim najlepszym kolegą/koleżanką jest…
Lubię, kiedy razem….

2.Bajka o emocjach-po obejrzeniu bajki wyraź ruchem, gestem i mimiką emocje, które znasz. Podają przykłady radzenia sobie ze złością,

3.Co to jest szacunek? – po obejrzeniu filmu spróbujcie odpowiedzieć na pytania.

Co to znaczy mieć szacunek do samego siebie?
Co to znaczy mieć szacunek dla drugiego człowieka?
Teraz dokończcie kończenie zdania.
-Mam szacunek do…
-Szanuję zdanie innych, bo…
-Szanuję (wymieniają imię) za…
-Szanuję siebie za…
Czy szacunek do siebie i innych ludzi jest ważny?

4.Przemieszczanie się w pozycjach niskich – poćwiczcie z rodzeństwem.

https://ewf.h1.pl/student/?token=oEc0wYCFezzz4JFLLpQOOMnQ6ytwL4GXLB65XipWp9PxxKz5KD

5.Muzyka i obraz – aktywne słuchanie muzyki- posłuchajcie utworu spróbujcie powiedzieć, co wyobrażaliście sobie podczas jego słuchania?

  • może zespół rozrywkowy,
  • spokojną łąkę,
  • tajemniczy las,
  • osoby wykonujące taniec historycznym………..
    Możecie namalować to co sobie wyobrażaliście.

Related posts