Klasa I-III

Szkoła podstawowa – klasa 3 – Edukacja wczesnoszkolna

1.Przeczytaj lub posłuchaj komiksu pt. ,,Tymek i Mistrz pomagają królewiczowi”.
Odpowiedz na trzy pytania zamieszczone pod tekstem.

http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2018/wczesnoszkolna/oto-ja-klasa2/otoja_pol_spol_kl2_cz2/mobile/index.html#p=32

2.Krajobraz nizinny- rośliny, zwierzęta.Wykona 1 i 2 polecenie do ilustracji.

http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2018/wczesnoszkolna/oto-ja-klasa2/otoja_mat_przyr_kl2_cz2/mobile/index.html#p=28

3.Poćwicz z rodzeństwem.

5. Wykonaj ćwiczenie pisemnie lub ustnie.

Related posts

Leave a Comment

Skip to content