Klasa 4

Szkoła Podstawowa klasa 4 – Przyroda

Temat: Przegląd i podział organizmów żyjących w wodach jeziora. E-podręcznik.

Link do e-podręcznika:

https://epodreczniki.pl/a/nad-jeziorem/DoB1c7SYx

W jeziorze można wyróżnić strefy wyznaczone przez określony rodzaj roślin i panujące warunki (ilość światła, temperaturę i zawartość tlenu).

Najwięcej roślin i zwierząt można spotkać w płytkiej wodzie przy brzegu. Rosną tu rośliny, których korzenie są w podłożu pod wodą, a łodygi i liście wystają ponad powierzchnię wody. Takie rośliny nazywamy szuwarami i należą do nich np. tatarak, pałka wodna i trzcina. Na ich łodygach można spotkać np. ślimaki wodne, pająki, owady. W śród nich można spotkać raka stawowego. W głębszej wodzie znajdują się rośliny zakorzenione w dnie, ale o liściach pływających np. grzebienie białe i grążel żółty. Na powierzchni często pływa też rzęsa wodna, kaczka, perkoz dwuczuby. W głębszej wodzie są rośliny całkowicie zanurzone w wodzie, które tworzą podwodne łąki np. moczarka kanadyjska, rogatek, rdestnica. Na dnie jeziora, gdzie nie dociera światło występują organizmy rozkładające martwą materię np. rureczniki. We wszystkich wymienionych strefach jeziora wysypują ryby.

Zadanie

Wpisz do tabeli po dwie nazwy organizmów należących do wymienionych grup roślin i zwierząt.

Rośliny
Szuwary Rośliny o liściach pływających Rośliny podwodne
1.   2. 1.   2. 1.   2.
Zwierzęta
bezkręgowce ryby ptaki
1.   2. 1.   2. 1.   2.

Related posts

Skip to content