Klasa 6a-7-8

Szkoła Podstawowa klasa 8 – Biologia

Temat: Obieg materii i przepływ energii przez ekosystem.

Opis krążenia materii można rozpocząć od roślin, czyli od producentów. Pobierają one z gleby pierwiastki zawarte w solach mineralnych (związki nieorganiczne) i używają ich do wytworzenia związków organicznych, takich jak cukry, białka i tłuszcze.

Kiedy roślinożerca zje roślinę, wykorzystuje wytworzone przez nią związki organiczne do budowy swoich tkanek. W podobny sposób związki te przedostają się do ciał drapieżników i są przez nich przetwarzane. Gdy organizmy giną, destruenci rozkładają materię organiczną na proste związki nieorganiczne. Dzięki temu pobrane przez rośliny pierwiastki wracają do środowiska jako składniki soli mineralnych. W tej formie pierwiastki ponownie mogą być pobrane przez producentów.

Ekosystem wymaga stałego dopływu energii w postaci energii świetlnej. Producenci w procesie fotosyntezy przekształcają tę energię w energię wiązań chemicznych.

Roślinożercy zjadają producentów, a one są zjadane przez drapieżców. Energia przechodzi do kolejnego poziomu troficznego, ale większość tej energii zostaje zużyta na przeprowadzenie procesów życiowych oraz rozpraszanie się w postaci ciepła. Z tego powodu na każdy kolejny poziom dociera coraz mniej energii.

Zadanie

Rysunek przedstawia piramidę energii, która ilustruje ilość energii zmagazynowanej w ciałach organizmów na różnych poziomach troficznych. Wskaż na którym poziomie troficznym (1-4)  jest najwięcej energii, a na którym najmniej oraz wyjaśnij do czego wykorzystana jest energia na każdym z poziomów.

Related posts

Skip to content