Klasa 6a-7-8

Szkoła Podstawowa klasa 8 – EDB

Temat: Pierwsza pomoc – tamowanie krwotoków

Krwawienie – uszkodzenie małych, drobnych naczyń krwionośnych (żylnych i miąższowych). Nie wymaga ono zwykle specjalistycznej pomocy i ustępuje samoistnie, gdy w miejscu rany utworzy się skrzep.

Krwotok – uszkodzenie naczyń tętniczych bądź dużych naczyń żylnych. Silny wypływ krwi musi zostać natychmiast zatamowany, ponieważ w przeciwnym razie może dojść do wstrząsu, a nawet śmierci w wyniku wykrwawienia.

Podział krwotoków w zależności od rodzaju uszkodzonego naczynia krwionośnego:

krwotok żylny – krew wypływa z uszkodzonej żyły ciągłą strużką i ma ciemnoczerwoną barwę

krwotok tętniczy – krew wypływa z uszkodzonej tętnicy pulsacyjnie w rytm skurczów serca, ma jasnoczerwoną barwę

krwotok miąższowy – krew sączy się kropelkami uszkodzonych drobnych naczyń krwionośnych np. przy zdarciu naskórka

Utrata 20 % krwi krążącej w organizmie grozi wykrwawieniem i śmiercią, dlatego ważne jest jak najszybsze zatamowanie krwawienia.

Postępowanie w trakcie tamowanie silnego krwawienia:

– zadbaj o swoje bezpieczeństwo (załóż rękawiczki aby nie mieć bezpośredniego kontaktu z krwią poszkodowanego)

– przyłóż w miejscu rany jałową gazę (gdy jej nie masz, użyj czystej, bawełnianej tkaniny)

– jeżeli to możliwe, unieś zranioną kończynę powyżej poziomu serca – zmniejszysz w ten sposób ciśnienie krwi i pośrednio prędkość wypływu krwi

– dokładnie w miejscu zranienia przyłóż wałek wykonany ze zwiniętego bandaża lub innego materiału, który uciśnie krwawiące miejsce

– zabandażuj dokładnie miejsce zranienia

– jeżeli po jakimś czasie opatrunek namoknie krwią, nie zdejmuj go, ale dołóż kolejną jałową gazę i zabandażuj ranę, zwiększając siłę ucisku.

Postępowanie w trakcie opatrywania drobnych ran:

– załóż rękawiczki ochronne

– przemyj ranę wodą utlenioną lub chłodną bieżącą wodą.

– przyłóż w miejscu rany jałową gazę

– zabandażuj miejsce zranienia

Postępowanie przy krwawieniu z nosa:

– udzielając pierwszej pomocy, nie odchylaj głowy poszkodowanego do tyłu, bo może się on zachłysnąć krwią, spływającą do gardła

– posadź poszkodowanego i poproś, by lekko pochyliła głowę do przodu.

– następnie przyłóż do nosa materiał opatrunkowy i uciskaj płatki nosa aż krwawienie ustanie.

Related posts

Skip to content