Klasa 6a-7-8

Szkoła Podstawowa klasa 8 – WOS

Temat: Cele i zasady działania Unii Europejskiej

W e- podręczniku strona 150.

https://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Dzis-i-jutro/#p=74

1.Osoby, które głównie przyczyniły się do budowy pokojowej, zjednoczonej Europy po II wojnie światowej, określa się mianem ojców założycieli zjednoczonej Europy. Należeli do nich między innymi:

· Robert Schuman -minister spraw zagranicznych Francji,

· Jean Monnet- francuski polityk i ekonomista,

· Konrad Adenauer -pierwszy kanclerz Republiki Federalnej Niemiec,

·Alcide De Gasperi -premier i minister spraw zagranicznych Włoch.

· Paul-Henri Spaak – belgijski polityk

 2.Do głównych instytucji Unii Europejskiej należą:

· Rada Europejska,

· Rada Unii Europejskiej,

· Komisja Europejska,

· Parlament Europejski,

· Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

3.Cele i wartości UE

a)cele (przykłady):

· wspieranie pokoju, wartości UE i dobrobytu obywateli UE

· zagwarantowanie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w przestrzeni bez granic wewnętrznych

· promowanie zrównoważonego rozwoju opartego na trwałym wzroście gospodarczym i stabilności cen,

· ochrona bogatej różnorodności kulturowej i językowej,

· ustanowienie unii gospodarczej i walutowej, której walutą jest euro.

b)wartości (przykłady):

Wartości UE są wspólne dla społeczeństw państw członkowskich, w których najważniejsze są:

· tolerancja,

· sprawiedliwość,

· solidarność,

· niedyskryminacja.

Ciekawostka: w 2012 r. UE dostała Pokojową Nagrodę Nobla za działania na rzecz pokoju, pojednania, demokracji i praw człowieka w Europie.

Zadanie: Rozwiąż krzyżówkę z ćwiczenia 9 str. 155 w e-podręczniku.

Related posts

Skip to content