Klasa 6a-7-8

Szkoła Podstawowa klasa 8 – WOS

Temat: Polska w Unii Europejskiej-  w e- podręczniku strona 156.

https://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Dzis-i-jutro/#p=74

Jako kraj o stosunkowo dużej liczbie mieszkańców Polska ma w europarlamencie aż 51 przedstawicieli (co daje nam szóste miejsce w UE).

Liczba stanowisk zajmowanych przez Polaków w strukturach Unii Europejskiej jest ciągle daleka od naszych ambicji i oczekiwań, ale nie można też powiedzieć, że nie odnosimy sukcesów.

Pierwszym polskim komisarzem w Unii Europejskiej od 2004 do 2009 roku była Danuta Hübner. W pięć lat po przystąpieniu do Unii Polak – Jerzy Buzek – został wybrany przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Piastował tę funkcję od 2009 do 2012 roku. W kadencji w latach 2014‑2019, Polacy przewodzą czterem komisjom w parlamencie UE.
Wielkim sukcesem jest też wybór w 2014 roku Donalda Tuska, byłego premiera RP, na przewodniczącego Rady Europy.

Funkcjonowanie Polski w Unii Europejskiej

1.Zasady europejskiego rynku wewnętrznego:

a. swobodny przepływ towarów – zniesienie ceł między państwami członkowskimi

b. swobodny przepływ osób

c. swobodny przepływ usług

d. swobodny przepływ kapitału

2. Strefa Schengen

a. powstała na podstawie układu z Schengenzawartego 14 VI 1985 r.

b. Polska przystąpiła do układu z Schengen w grudniu 2007 r.

c. zasady przekraczania granic w strefie Schengen

– likwidacja kontroli granicznych dla obywateli Unii Europejskiej oraz państw trzecich legalnie przebywających na terenie wspólnoty

– osoba niepełnoletnia podróżująca samotnie lub pod opieką jednego z opiekunów prawnych, musi mieć pisemną zgodę obu lub drugiego opiekuna prawnego

– w szczególnych sytuacjach państwa należące do strefy Schengen mogą czasowo przywrócić kontrolę na granicach

3.Obywatelstwo unijne

a. obywatelstwo unijne mają wszyscy obywatele państw członkowskich

b. uprawnienia wynikające z posiadania obywatelstwa unijnego

– swoboda poruszania się i osiedlania na terytorium Unii Europejskiej

– bierne i czynne prawo wyborcze w wyborach lokalnych

– bierne i czynne prawo wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego

– wgląd w dokumenty Parlamentu Europejskiego i Rady UE

– możliwość korzystania z opieki dyplomatycznej i konsularnej wszystkich państw członkowskich

– kierowanie petycji do Parlamentu Europejskiego

– składanie skarg do europejskiego rzecznika praw obywatelskich

– równy dostęp do zatrudnienia w służbach cywilnych Unii Europejskiej

Zadanie: Wyjaśnij, jakie możliwości daje europejski rynek wewnętrzny polskimpracownikom i przedsiębiorcom.

Related posts

Skip to content