Klasa 6a-7-8

Szkoła Podstawowa klasa 8 – WOS

Temat: Problemy Współczesnego świata- bogata północ i biedne południe

W e- podręczniku strona 160.

https://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Dzis-i-jutro/#p=74

Głównym celem badań ekonomistów jest zidentyfikowanie problemów pogłębiającego się niedorozwoju krajów postkolonialnych oraz podziału gospodarki światowej na kraje biednego południa (Azji, Afryki i Ameryki Południowej) i bogatej północy (Europa Zachodnia, Ameryka Północna i Australia). Różnice między tymi grupami krajów stały się tak duże, że nie można było wyjaśnić przyczyn  tego  zjawiska. Zaczęto więc poszukiwać zarówno przyczyn takiego stanu jak i sposobów rozwiązania globalnych problemów niedorozwoju.

Przyczyny problemów Biednego Południa :

Można wymienić trzy przyczyny problemów biednego Południa, które wynikają z polityki krajów rozwiniętych wobec krajów rozwijających się i obejmują :

1.Integrującą się w skali światowej gospodarkę, której mechanizmy powodują, że bogaci stają się coraz bogatsi, podczas gdy są społeczeństwa, kraje i narody, wyzyskiwane i marginalizowane, czego rezultatem jest nędza i głód.

2.Międzynarodowy handel, którego niesprawiedliwe zasady, regulowane przez Światową Organizację Handlu (WTO) wyraźnie faworyzują kraje bogate i korporacje międzynarodowe, z oczywistą szkodą dla krajów ubogich, np. niesprawiedliwe ceny ich produktów na rynkach światowych nawet poniżej kosztów produkcji czy też utrudnienia w dostępie do rynków krajów bogatej północy.

3.Niesprawiedliwe zadłużenie zagraniczne zmuszające biedne kraje do spłat olbrzymich odsetek, które wielokrotnie przekraczają ich wydatki na służbę zdrowia, szkolnictwo oraz inne usługi społeczne.

Cechy charakterystyczne Bogatej Północy i Biednego Południa:

Bogata Północ to kraje :

1.demokratyczne,

2.uprzemysłowione,

3.zurbanizowane,

4.kapitalistyczne,

5.których społeczeństwa starzeją się.

Biedne Południe to kraje :

  1. rolniczo zacofane,
  2. o znacznym wzrościedemograficznym,
  3. o dużym bezrobociu, szczególnie wśród młodych ludzi, 4.często rządzone przez dyktatury,
  4. nękane wojnamidomowymi,
  5. o wysokim zadłużeniu.

Related posts

Skip to content