Klasa 6a-7-8

Szkoła Podstawowa klasa 8 – WOS

Temat: Problemy współczesnego świata –Świat bogaty i biedny

W e- podręczniku strona 160.

https://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Dzis-i-jutro/#p=74

link do e – podręcznika

We współczesnym świecie państwa rozwinięte gospodarczo zalicza się do tzw. bogatej Północy, w większości leżą one bowiem w północnej części ziemskiego globu. Z kolei kraje słabo rozwinięte gospodarczo są z reguły usytuowane na południowej półkuli i tworzą tzw. biedne

Południe. Ludzie zamieszkujący te obszary borykają się z licznymi trudnościami, takimi jak: głód, przeludnienie, analfabetyzm, niedostatecznie rozwinięty system opieki zdrowotnej czy ograniczony dostęp do edukacji. Do problemów państw Południa zalicza się także duże zadłużenie zagraniczne oraz niesprzyjające warunki klimatyczne (np. liczne klęski żywiołowe: huragany, powodzie i trzęsienia ziemi). Zamożniejsze kraje organizują na terytoriach

dotkniętych głodem i kataklizmami pomoc humanitarną – dostarczają tamtejszej ludności żywność, środki czystości i wodę pitną oraz zapewniają jej opiekę medyczną.

Ćwiczenie:Przygotuj notatkę na temat wybranej polskiej organizacji pozarządowej, która pomaga mieszkańcom państw Trzeciego Świata. Opisz jedną z przeprowadzonych przez nią akcji. Skorzystaj z dostępnych źródeł informacji.

Related posts

Skip to content