I-III ZET

ZET klasa 1-3

TYGODNIOWY BLOK TEMATYCZNY: „W ŚWIECIE BAJEK I BAŚNI”

TEMAT: CZERWONY KAPTUREK

1.KARTKA Z KALENDARZA – naszykuj kartkę z bloku oraz kredki, zastanów się, jaki mamy dziś dzień tygodnia, jeśli potrafisz pisać to zapisz go na kartce.

Zaobserwuj pogodę za oknem i jeśli potrafisz, to narysuj prosty obrazek ilustrujący dzisiejszą pogodę.

2.Obejrzyj bajkę ” Czerwony Kapturek”.

Odpowiedz na pytania:

– jak nazywano dziewczynkę z bajki i dlaczego?,

– gdzie mama wysłała Kapturka?,

– co mama przygotowała dla babci?,

– o co mama prosiła Kapturka?,

– kogo spotkał Kapturek w króliczym lesie?,

– kto zaprowadził Kapturka do domu babci, gdy się zgubiła?

– kto leżał w łóżku w domku?,

– czy wilk zjadł Kapturka?,

– co obiecał Kapturek babci i myśliwemu?,

– kogo spotkał Kapturek w drodze powrotnej do domu?,

– jak myśliwy ukarał wilka?.

3.Zabawy ruchowe przy muzyce – wyklaskiwanie rytmu piosenek.

Posłuchaj piosenek – spróbuj maszerować rytmicznie i klaskaćw dłonie.

Czerwony Kapturek

Magiczna podróż

Tańcobajki – Kapturek

4.Podziel wyrazy na sylaby:

DZIEWCZYNKA              DZIEW-CZYN- KA

MAMA                   MA- MA

WILK                                  WILK

BABCIA                              BAB- CIA

KWIATKI  KWIA-TKI

5.Pokoloruj ilustrację online.

6.Zabawy z piłką na powietrzu.

Zaproś rodziców lub rodzeństwo do wspólnej zabawy.

Weź piłkę idźcie na podwórko, plac zabaw lub do parku. Pobawcie się piłką(rzucajcie piłkę do siebie, podrzucajcie ją – kto wyżej, kopcie do siebie, lub do wyznaczonego celu, np. do „bramki” itp.).

Related posts

Leave a Comment

Skip to content