Klasa 1b BSI

BRANZOWA SZKOŁA I STOPNIA, KL, 1b BSI – JĘZYK ANGIELSKI

TEMAT: Konstrukcja be going to – ćwiczenia gramatyczne.

TO BE GOING TO:

Konstrukcja TO BE GOING TO służy do:

– opisywania planów z bliskiej przyszłości: I’m going to the shop tomorrow. (Jutro idę do sklepu.)

– wyrażania przewidywań w oparciu o to co widzimy: Look at the clouds, it’s going to rain. (spójrz na te chmury, będzie padało.)

Budowa zdania:

OSOBA + AM/IS/ARE + GOING TO + CZASOWNIK

I am going to buy a T-shirt. (zamierzam kupić sobie koszulkę)

You are going to stay at the hotel. (ty zamierzasz zatrzymać się w hotelu)

She is going to lose. (ona przegra)

Przykładowe wyrażenia w odniesieniu do przyszłości:

tomorrow (jutro)

tonight (wieczorem),

next year (w przyszłym roku),

tomorrow morning (jutro rano),

next month (w przyszłym miesiącu)

next week ( w przyszłym tygodniu).

GOING TO (to be) – Brakujące słowo (wordwall.net)

Zadanie: Wstaw formę be going to + czasownik z nawiasu:

GOOD LUCK😊

Related posts

Skip to content