Klasa 6a-7-8

SZKOŁA PODSTAWOWA, KL. 7 – JĘZYK ANGIELSKI

TEMAT: Shopping Dubai Style – praca z tekstem, słownictwo i ćwiczenia w mówieniu.

Zapoznaj się z poniższymi słówkami i zapisz je w zeszycie:

Reputation – reputacja, sława

Ice-rink – lodowisko

Slope – stok narciarski

Currently – obecnie

Theme park – tematyczny park rozrywki

Air-conditioned – klimatyzowane

Underwater zoo – podwodne zoo

Mall – centrum handlowe

Posłuchaj nagrania, przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania:

  1. What is Dubai famous for?

a. Shopping

b. Skiing

c Swimming

2. How many shops are there in the Dubai Mall?

a. 100

b. 1000

c. 1200

3. What can you find in the Mall of the Emirates?

a. Ice-rink

b. 14 cinemas and a theme park

c. Indoor ski slope

Powodzenia😊

Related posts

Skip to content