Klasa 3 BSI

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA, KL. 3 BSI – JĘZYK ANGIELSKI

TEMAT: Are you a morning person?- czytanie ze zrozumieniem. Phrasal verbs- słownictwo.

Zadanie I Dopasuj zdania do obrazków.

____  The match will be over at about 5.30.                    kończyć się

____   I need to give up smoking.                                     rzucić

____  Don’t throw away that letter!                                wyrzucić

____  Turn down the music ! It’s very loud.                   przyciszyć

____  Turn up the TV! I can’t hear.                                 podgłośnić

____  He looked up the words in a dictionary.                 sprawdzać

____  Could you fill in this form?                                     wypełnić

____  I want to find out about hotels in Madrid.               dowiedzieć się

____  I t’s a bedtime- go and put on your pyjamas.           ubierać

____  Could you take off your boots,  please?                  zdejmować

____  My sister’s looking after Jimmy for me today.       opiekować się

_6__  I’m really looking forward to the holidays.            nie móc się doczekać

Zadanie 2

Posłuchaj nagrania i uzupełnij zdania:

a. Put it on

b. Look it up

c. Pick it  up

d. Take it off

e. Turn it off

f. Look after it

Powodzenia😊

Related posts

Skip to content