Klasa 1a BSI Klasa 1b BSI

Branżowa Szkoła I Stopnia klasa 1a, 1b – Podstawy przedsiębiorczości

Temat: Zakładanie przedsiębiorstwa. Analiza otoczenia.

Przepisz notatkę do zeszytu, ćwiczenia (jeśli są zadane do oceny) możesz przesłać mailem: jolantyna357@wp.pl

1.Jak założyć własną firmę krok po kroku? 

2.Każde przedsiębiorstwo działa w otoczeniu, które może pozytywnie lub negatywnie wpływać na jego działalność. Otoczenie przedsiębiorstwa możemy podzielić na:

a.otoczenie bliższe (mikrootoczenie)
b.otoczenie dalsze (makrootoczenie)

Źródło: opracowanie AGNIESZKA DŰLTZ na podstawie K. Janasz, W. Janasz, K. Kozioł, K. Szopik, Zarządzanie strategiczne, Warszawa 2008, s. 151.

3.Analiza SWOT – to jedna z metod oceny otoczenia przedsiębiorstwa i jego potencjału. Pozwala na zidentyfikowanie mocnych (strengths) i słabych(weaknesses) stron firmy oraz jego szans(oportunities) i zagrożeń(threats).

Utrwal dzisiejsze wiadomości oglądając filmik animowany

Related posts

Skip to content