Klasa 1-3

Szkoła Podstawowa klasa 3

1.Opisujemy swojego przyjaciela – wykonaj ćwiczenie 1.

2.Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy , trochę lata – czyli dynamika w muzyce.

Posłuchajcie utworu i powiedzcie jaki charakter miała muzyka?   Z czym się kojarzyła?  Czy można do tej muzyki tańczyć? – spróbujcie.

”Walc kwiatów” – Piotr Czajkowski.

3.Gry i zabawy ruchowe – gry i zabawy rzutne oswajające z piłką

Dzisiaj do ćwiczeń potrzebna będzie dowolna piłka oraz trochę miejsca w pokoju. Wykonujcie ćwiczenia ostrożnie, uważając na domowe sprzęty. Wykonajcie dokładnie ćwiczenia tak jak prowadzący na załączonym filmie, a później pobawcie się sami piłką tak jak lubicie najbardziej

https://ewf.h1.pl/student/?token=MUt2Gd9wTvBLO7aHQJp4iYFpv2FKkSjoDA6rLPNA2MxE3srNX8

Related posts

Skip to content